Top những AI đang dẫn đầu hiện nay
0 (0)

AI đang trở thành một trong những công nghệ phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Các ứng dụng AI hiện nay bao gồm các nhà nghiên cứu máy tính, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự...

Top 5 AI đang dẫn đầu thế giới hiện nay
0 (0)

Top 5 AI đang dẫn đầu thế giới hiện nay bao gồm: IBM Watson, Google DeepMind, Microsoft Cognitive Toolkit, Amazon Machine Learning và TensorFlow. Những công nghệ này được sử dụng trong các lĩnh vực như nhận diện hình...