Top 5 AI đang dẫn đầu thế giới hiện nay

Top 5 AI đang dẫn đầu thế giới hiện nay bao gồm: IBM Watson, Google DeepMind, Microsoft Cognitive Toolkit, Amazon Machine Learning và TensorFlow. Những công nghệ này được sử dụng trong các lĩnh vực như nhận diện hình...

Top những AI đang dẫn đầu hiện nay

AI đang trở thành một trong những công nghệ phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Các ứng dụng AI hiện nay bao gồm các nhà nghiên cứu máy tính, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự...