Thép hộp 40×80 giá bao nhiêu?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-92a6ebf2b3388'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='7372' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép hộp 40×80 giá bao nhiêu?
0 (0)

Thép hộp 40×80 giá bao nhiêu?.  Vai trò của loại thép hộp này rất quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu thuyền, cầu đường, hóa chất hoặc xây dựng nhà ở, chung cư, dùng làm kết cấu...