Các yếu tố ảnh hưởng đến gỉ trên phế liệu inox

Các yếu tố ảnh hưởng đến gỉ trên phế liệu inox

  Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến khả năng chống ăn mòn của phế liệu inox. Thành phần của thép là mối quan tâm lớn nhất khi nói đến khả năng chống ăn mòn. Các yếu tố trong các...