Giá xà gồ C200, C250, C300 mạ kẽm

Giá xà gồ C200, C250, C300 mạ kẽm

Giá xà gồ C200, C250, C300 mạ kẽm với quy cách và trọng lượng rõ ràng bên dưới. Xà gồ C200, C250, C300 mạ kẽm cắt theo yêu cầu quy cách để ứng dụng xây dựng thuận lợi, giúp...