Bảng báo giá Thép hình I400

Bảng báo giá Thép hình I400

Bảng báo giá Thép hình I400. Thép hình I400 là loại thép hình I được sản xuất qua 4 giai đoạn cơ bản: (1) – xử lí quặng, (2) – tạo dòng thép nóng chảy, (3) – đúc tiếp nhiên...