Top 5 Quốc Gia Có Dân Số Thấp Nhất Thế Giới

24/09/2023
Những quốc gia có dân số thấp nhất thế giới bao gồm: Nauru, Tuvalu, Palau, San Marino và Monaco. Nauru là quốc gia có dân số thấp nhất thế giới với chỉ 11.000 người. Tuvalu có khoảng 11.200 người,...